Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Ngoại Ngữ

Số điện thoại: 0236 3.828.554

Nguyễn Ngọc Hà

0973.112.207

Nguyễn Thị Tú Ngân

01287.544.568