Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

Số điện thoại: 0236 3.828.554

Email: ngoaingu@donga.edu.vn

Vương Hữu Vĩnh

0905.898.799

Trương Thị Hoài Ninh (Giáo vụ)

0348615106