Ngôn ngữ Anh (Đại học)

Mã ngành: 7220201

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng trong Tiếng Anh gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết.
 • Kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống tốt trong lĩnh vực biên - phiên dịch và du lịch.
 • Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và mạch lạc trong chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
 • Vận dụng tốt các kỹ năng nghiệp vụ lễ tân tại các khách sạn và lễ tân trong các công ty, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ngôn Ngữ Anh Biên-Phiên dịch Tiếng Anh trong Du lịch
 • Ứng dụng thành thạo kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh vào các công việc liên quan đến đối ngoại, giảng dạy, làm việc tại văn phòng đại diện, phòng hợp tác quốc tế, các sở ban ngành, các cơ quan kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ …và tiếp tục nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ học thuật để nâng cao kiến thức chuyên sâu ngôn ngữ Anh ở các bậc học cao hơn.
 • Thực hiện công việc biên, phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp, hợp tác quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh trong các nghiệp vụ hướng dẫn viên, lễ tân khách sạn và nhà hàng; tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến nói, viết tiếng Anh.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Công việc ở các văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ.
 • Công việc hợp tác quốc tế ở các cơ quan, trường học.
 • Lễ tân trong nhà hàng, khách sạn, hàng không.
 • Biên - phiên dịch trong doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, các tập đoàn kinh tế.
 • Hướng dẫn viên tiếng Anh.
 • Nhà hàng, khách sạn, cảng hàng không quốc tế.
 • Các công ty lữ hành.
 • Các tổ chức phi chính phủ.
 • Các công ty liên doanh.
 • Các sở Ngoại vụ
 • Trưởng bộ phận lễ tân
 • Trưởng chi nhánh lữ hành
 • Trưởng phòng lữ hành
 • Quản lý dự án của NGO
 • Chuyên gia/ Chuyên viên chính trong các công ty lữ hành hoặc tổ chức NGO.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Tiếp tục phát triển, hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: lập kế hoạch và quản lý lãnh đạo công việc, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh và khả năng sử dụng tin học trong công việc.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn .
 • Tiếp tục học tập và nâng cao trình độ để có thể tham gia dịch cabin.
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạohoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Học các chuyên ngành cùng khối ngành (bằng 2).

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Ngôn Ngữ Anh FF32003 Listening Skill 1
 • Đạt trình độ tiếng Anh ở cấp độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu, tương đương TOEIC 750 điểm hoặc IELTS 6.5.
 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và sử dụng thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
FF32004 Listening Skill 2
FF32005 Listening Skill 3
FF32006 Listening Skill 4
FF32007 Speaking Skill 1
FF32008 Speaking Skill 2
FF32009 Speaking Skill 3
FF32010 Speaking Skill 4
FF32011 Reading Comprehension 1
FF32012 Reading Comprehension 2
FF32013 Reading Comprehension 3
FF32014 Reading Comprehension 4
FF32015 Writing Skill 1
FF32016 Writing Skill 2
FF32017 Writing Skill 3
FF32018 Writing Skill 4
FF32022 Phonology and Morphology
FF32023 Syntax
Biên-Phiên dịch FF32024 Theory of translation
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức và kỹ năng về biên phiên dịch để thực hiện công việc biên phiên dịch Anh- Việt, Việt - Anh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và giáo dục.
FF32025 Translation 1
FF33039 Translation 2
FF32028 Interpreting 1
FF33040 Interpreting 2
Tiếng Anh trong Du lịch FF32041 English for Tourism 1
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành Du lịch để làm việc tốt các công việc thuộc ngành Du lịch - phục vụ, tổ chức và hướng dẫn các tour du lịch, thực hiện nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, xử lý các công việc có liên quan đến nói, viết tiếng Anh.
FF33032 English for Tourism 2
FF33042 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
FF32043 Thực hành NVHD
FF33044 Lý thuyết và thực hành nghề lễ tân