Ngôn ngữ Anh

1.   Mục tiêu đào tạo

Sinh viên (SV) theo học ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có thái độ, kỹ năng, năng lực chuyên môn nghề nghiệp như sau:

 • Có thái độ tích cực, trung thực; Có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tổ chức; Có trách nhiệm đóng góp cho doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với cộng đồng; Có sức khỏe tốt để xây dựng xã hội và đất nước.
 • Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn nghề nghiệp, công việc và đời sống (đạt chứng chỉ tin học theo chuẩn ứng dụng CNTT quốc gia và tương đương chuẩn MOS≥ 650 điểm, tin học chuyên ngành); Có năng lực giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS ≥ 6.5 điểm); Có phương pháp nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề; Có tư duy phản biện; Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình, soạn thảo văn bản, kỹ năng truyền thông tích hợp; Có năng lực tự học, học tập suốt đời, thích ứng với các môi trường làm việc đa văn hóa trong và ngoài nước.
 • Có năng lực chuyên môn sâu về biên phiên dịch, trong đó am hiểu và thông thạo các kĩ năng và nghiệp vụ của biên dịch văn bản, dịch đuổi, dịch thầm và dịch song song.
 • Có năng lực chuyên môn cao và thực hiện thành thạo các nghiệp vụ lễ tân khách sạn, lễ tân ngoại giao, thư kí văn phòng, hướng dẫn viên quốc tế.

2. Chuẩn đầu ra (CĐR)

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

 1. Có thể vận dụng được các kiến thức về khoa học xã hội nhân văn, khoa học chính trị và pháp luật.
 2. Có đạo đức nghề nghiệp.
 3. Có trách nhiệm với cộng đồng.
 4. Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 5. Có kĩ năng thuyết trình, giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hóa.
 6. Có kĩ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
 7. Có kĩ năng sử dụng CNTT và các ứng dụng trên điện thoại thông minh trong lĩnh vực chuyên môn.
 8. Sử dụng hiệu quả các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
 9. Có khả năng giao tiếp cơ bản một ngoại ngữ thứ hai.
 10. Vận dụng được kiến thức về văn hóa trong giao tiếp và dịch thuật...
 11. Biên dịch chuẩn xác các thể loại văn bản khác nhau từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.
 12. Phiên dịch tiếng Anh hiệu quả.
 13. Thực hiện hiệu quả một số nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực du lịch.
 14. Có kĩ năng lãnh đạo và khởi nghiệp.

3. Cơ hội việc làm

Khi ra trường, cử nhân Ngôn ngữ Anh đảm nhận các vị trí việc làm ở các tổ chức, Doanh nghiệp như sau:

 1. Phiên dịch viên ở các tổ chức NGO, công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Biên dịch viên ở các tổ chức NGO, công ty trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Lễ tân trong các khách sạn, resort 4*-5* trong nước hoặc nước ngoài như Nhật Bản, Singapore;
 4. Hướng dẫn viên quốc tế tiếng Anh;
 5. Thư kí văn phòng hoặc trợ lý giám đốc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 6. Lễ tân ngoại giao tại doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân

4. Cấu trúc chương trình

STT Mã học phần Tên học phần Điều kiện tiên quyết
A. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
A1. Lý luận Chính trị
1 PHIL3001 Triết học Mác – Lê Nin  
2 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mác- Lênin  
3 PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học  
4 PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  
5 PHIL2005 Tư tưởng HCM  
A2. Kỹ năng & Phương pháp
6 SKIL2001 Phương pháp học đại học  
7 SKIL1002 Kĩ năng giải quyết vấn đề  
8 SKIL2003 Kĩ năng giao tiếp và thuyết trình  
9 SKIL1004 Kĩ năng soạn thảo văn bản  
10 SKIL2005 Kĩ năng viết và truyền thông  
11 ELAN2042 Phương pháp nghiên cứu khoa học  
12 SKIL1008 Kĩ năng tìm việc  
A3. Tin học
13 INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT  
14 INFO2004 Chuẩn MOS Word  
A4. Ngoại ngữ 2 (SV có 3 lựa chọn)
15 CHIN3001 Tiếng Trung 1  
16 CHIN3002 Tiếng Trung 2 CHIN3001
17 CHIN3003 Tiếng Trung 3 CHIN3002
18 CHIN3004 Tiếng Trung 4 CHIN3003
19 JAPA3001 Tiếng Nhật 1  
20 JAPA3002 Tiếng Nhật 2 JAPA3001
21 JAPA3003 Tiếng Nhật 3 JAPA3002
22 JAPA3004 Tiếng Nhật 4 JAPA3003
23 KORE3001 Tiếng Hàn 1  
24 KORE3002 Tiếng Hàn 2 KORE3001
25 KORE3003 Tiếng Hàn 3 KORE3002
26 KORE3004 Tiếng Hàn 4 KORE3003
A5. KH tự nhiên - KH xã hội
27 GLAW1001 Pháp luật 1  
B. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
B1. Kiến thức cơ sở ngành
28 ELAN2004 Luyện âm  
29 ELAN3043 Ngữ pháp thực hành  
30 ELAN2005 Ngữ âm và âm vị học  
31 ELAN3006 Văn hóa Anh, Mỹ  
32 ELAN2007 Giao thoa văn hóa  
33 ELAN3008 Cú pháp và ngữ nghĩa học  
34 BLAW1001 Luật doanh nghiệp  
B2. Kiến thức chuyên ngành
    NVCM 1: Ngôn ngữ  
35 ELAN1001 Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh  
36 ELAN3044 Kỹ năng Nghe 1  
37 ELAN3045 Kỹ năng Nghe 2  
38 ELAN3011 Kỹ năng Nghe 3  
39 ELAN3046 Kỹ năng Nói 1  
40 ELAN3047 Kỹ năng Nói 2  
41 ELAN3048 Kỹ năng Nói 3  
42 ELAN3050 Kỹ năng Đọc 1  
43 ELAN3051 Kỹ năng Đọc 2  
44 ELAN3021 Kỹ năng Đọc 3  
45 ELAN3052 Kỹ năng Viết 1  
46 ELAN3053 Kỹ năng Viết 2  
47 ELAN3025 Kỹ năng Viết 3  
    NVCM 2: Biên phiên dịch  
48 ELAN3056 Lý thuyết dịch  
49 ELAN3031 Biên dịch 1  
50 ELAN3032 Biên dịch 2 ELAN3032
51 ELAN3033 Biên dịch nâng cao ELAN3033
52 ELAN3034 Phiên dịch 1  
53 ELAN3035 Phiên dịch 2 ELAN3035
54 ELAN3036 Phiên dịch nâng cao ELAN3036
55 ELAN1037 Đề án khởi nghiệp ngành NNA  
    NVCM 3: Tự chọn  
    Tự chọn 1: Lễ tân - Thư kí  
56 ELAN3038 Tiếng Anh trong Khách sạn, Nhà hàng  
57 HOTM3014 Nghiệp vụ lễ tân  
58 OFFM3009 Nghiệp vụ thư ký  
59 OFFM3010 Lễ tân và nghi thức đối ngoại  
60 ELAN4039 Thực tập nghề nghiệp: Lễ tân- Thư kí  
    Tự chọn 2: Hướng dẫn viên du lịch  
61 TOTM2005 Văn hóa và di sản  
62 TOTM2004 Tiến trình lịch sử Việt Nam  
63 TOTM2018 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch  
64 TOTM3006 Địa lý du lịch  
65 TOTM3009 Nghiệp vụ hướng dẫn 1  
66 ELAN4040 Thực tập nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch  
B3. ELAN7041 Thực tập và khoá luận tốt nghiệp  
    Thực tập tốt nghiệp  
    Khoá luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp  
C. GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG (Không tính vào số TC của CTĐT)
  Giáo dục thể chất
68 PHYE1001 Giáo dục thể chất 1  
69 PHYE1002 Giáo dục thể chất 2  
70 PHYE1003 Giáo dục thể chất 3  
  Giáo dục quốc phòng