Tập đoàn EMPIRE Singapore đã thoả thuận với Đại học Đông Á đưa SV năm 4 đi thực tập và làm việc tại Singapro 9 tháng có lương

Tập đoàn EMPIRE Singapore đã thoả thuận với Đại học Đông Á đưa SV năm 4 đi thực tập và làm việc tại Singapro 9 tháng có lương tốt cho ngành ngôn ngữ Anh, du lịch va quản trị kinh doanh. 

SV sẽ được học tiếng Anh tăng cường trong 3 tháng sau đó sẽ thực tập (Internship) 6 tháng có lương trong các công ty Singapore. SV được trải nghiệm môi trương làm việc tại nước ngoài, nâng cao năng lực tiếng Anh và co thu nhập để trang trải chi phí. Đặc sẽ được ở lại làm việc tại Singapore nếu đủ điều kiện hoặc về Việt Nam rất dể xin việc làm tốt. Đã có 20 SV đã tham gia chương trình này năm 2017. 

Đây là cơ hội rất tốt cho Sv ngành Ngôn ngữ Anh, Du lochj, Quản trị kinh doanh Đai học Đông Á !!!

Từ khóa