Sinh viên Ngôn ngữ Anh tham gia Cuộc thi SV NCKH - Phá vỡ rào cản, kiến tạo tương lai

Do tình hình Covid, cuộc thi SV NCKH cấp Trường năm nay đã được tổ chức dưới hình thức online. Cuộc thi năm nay có chủ đề chủ đề:  “Phá vỡ rào cản kiến tạo tương lai”

Chi tiết cụ thể như sau:

Các đề tài tham gia:

  1. REPORT:
  1.  

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  1.  

An investigation into difficulties in English- Vietnamese Translation  facing both English-majored Juniors and Seniors at Dong A University and suggested solutions

Phan Văn Duy

Lê Đinh Long

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Lê Ngọc Trân Châu

  1.  

An investigation into common pronunciation mistakes of first-year English majors at Dong A University

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Hoàng Thị Hồng Thương

 

2. POSTER:

  1.  

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  1.  

An investigation into learning autonomy of English speaking skills for students of Dong A University

Lê Trần Kiều Anh

Võ Thị Thanh Trúc

  1.  

An investigation into freshmen’s difficulties in listening comprehension with  foreign teachers in classes at Dong A university and strategies to deal with

Nguyễn Lê Tuấn Anh

Trần Thị Xuân Sang

Huỳnh Thị Phương

Lê Thị Phương

  1.  

A research of the common mistakes in translation of menus and signs in Danang city

Võ Kim Anh

Trần Thị Phước Trang

Thời gian:     8:00 AM tới 17:30 PM

                   Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021

Link khai mạc (cũng là link bế mạc) google meet: meet.google.com/ofd-cvnm-nkq

Từ 8:40 AM, sau lễ khai mạc, các thầy cô quan tâm tới Hội đồng theo hướng dẫn link đã được ghi chi tiết như sau:

HĐ 1 – Thư ký kỹ thuật, cô Như (090-570-5847): https://meet.google.com/ukn-ouys-mto

HĐ 2 – Thư ký kỹ thuật, thầy Quang (034-3014-738) meet.google.com/czz-voxp-ogg

HĐ 3 – Thư ký kỹ thuật, bạn Vân (076-9975-987) https://meet.google.com/cue-wdwe-aem

HĐ 4 – Thư ký kỹ thuật, bạn Khanh (038-3519-297)  https://meet.google.com/rof-jevh-zxy