Học tiếng Trung vui vẻ (số 4)

Học tiếng Trung vui vẻ (số 4)

Chào các bạn! Chúng ta tiếp tục cùng nhau học tiếng Trung qua hình ảnh nào!

Loạt bài này sẽ giới thiệu cho cả nhà từ mới HSK1 theo từng chủ đề.

Chúng ta đã học được 3 chủ đề, chủ đề về địa điểm - phương hướng - phương tiện giao thông, chủ đề về tên các đồ vật và chủ đề về các từ chỉ tính chất.

Hôm nay chúng ta sẽ học các động từ thường gặp nhé!

                                                                                          Biên soạn: Ngô Văn Đính