Học tiếng Trung vui vẻ (số 3)

Học tiếng Trung vui vẻ (số 3)

Chào các bạn! Chúng ta tiếp tục cùng nhau học tiếng Trung qua hình ảnh nào!

Loạt bài này sẽ giới thiệu cho cả nhà từ mới HSK1 theo từng chủ đề.

Hôm trước chúng ta đã học được 2 chủ đề, chủ đề về địa điểm - phương hướng - phương tiện giao thông và chủ đề về tên các đồ vật.

Hôm nay chúng ta sẽ học các từ chỉ tính chất thường gặp nhé!

                                                                                          Biên soạn: Ngô Văn Đính