Thông báo (số 13) về việc nghỉ học tập trung tại Trường trong 14 ngày để phòng tránh dịch bệnh Covid-19

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: 99 /TB-ĐHĐA

 

 

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO (số 13)

Về việc nghỉ học tập trung tại Trường trong 14 ngày

để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 từ ngày 26/7/2020 đến ngày 09/8/2020

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Thầy Cô và các em sinh viên.

 

Ngày 25/7/2020, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành công văn số 4869/UBND-SYT về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, yêu cầu toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội từ 13h00 ngày 26/7/2020.

Do vậy, Nhà trường thông báo như sau:

  1. SV nghỉ học tập trung tại Trường từ ngày 26/7/2020 đến 09/8/2020. Trong thời gian này, SV tiếp tục học trực tuyến trên trang web http://my.uda.edu.vn theo hướng dẫn học tập của GV. Tạm hoãn việc kiến tập, thực tập đối với SV đang đi kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp (kế hoạch mới, nhà trường sẽ thông báo đến SV sau).

Đối với SV K19 học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu V:

  • Đợt 1: Tiếp tục tự học các nội dung lý thuyết còn lại của chương trình tại nhà từ ngày 27/7 và tham gia thi sau giai đoạn giãn cách xã hội.
  • Đợt 02 (từ ngày 01/8/2020): SV cũng sẽ được gửi tài liệu để tự học lý thuyết tại nhà, khi SV quay trở lại Trường Quân sự sẽ tiếp tục học, thực hành và thi.
  1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, tránh dịch bệnh Covid -19:
  • SV thực hiện việc giãn cách xã hội tại nhà, chỗ trọ trong 14 ngày. Đối với các SV có tiếp xúc với các trường hợp F1 (nếu có) thì thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ cách ly tại các cơ sở y tế, trường hợp tiếp xúc với F2, F3 (nếu có) thì chủ động báo thông tin cho CVHT và thực hiện tự cách ly tại nơi ở.
  • Trong thời gian cách ly, SV liên hệ với Ban thường vụ Đoàn trường theo số ĐT: 0355521728 (SV Ngô Thị Xinh) hoặc 0762737832 (SV Lê Đình Lượng) và thông tin cho LĐK, CVHT để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời khi SV có nhu cầu được giúp đỡ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị khẩu trang y tế và nước sát khuẩn để hỗ trợ cho các bạn SV chưa kịp chuẩn bị.
  • Trường hợp SV di chuyển ra khỏi TP. Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
  • Nhà trường cập nhật thông tin trên Fanpage của Nhà trường, của Đoàn TN và tại trang web https://donga.edu.vn/ thường xuyên. SV thường xuyên theo dõi, giữ liên lạc với CVHT và khoa để được hướng dẫn thực hiện tốt giãn cách xã hội.

Trong mọi trường hợp, SV chúng ta luôn hết sức bình tĩnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Thầy Cô và BGH Nhà trường chia sẻ và đồng hành cùng SV. Toàn trường chúng ta phòng tránh dịch bệnh an toàn và sớm gặp lại.

Nơi nhận:                                                                                                                        

- BGH (để c/đạo);                                                                                                          

- Toàn thể GV, CBNV và SV;

- Lưu: VT, QLĐT-CTSV.                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào