Thông báo (số 12) về việc tiếp tục thực hiện phòng tránh Covid một cách nghiêm ngặt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/TB-ĐHĐA-HCNS

Đà Nẵng, ngày 24  tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO (số 12)

V/v tiếp tục thực hiện phòng tránh Covid một cách nghiêm ngặt

 

 
 

 

            Dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều tổn thất cho cả thế giới, tính đến nay đã có hơn 15.6 triệu ca nhiễm bệnh và 636.470 người chết (24/7/2020) trên thế giới.

            Việt Nam chúng ta là đất nước đã rất nỗ lực trong phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh Covid này. Thầy Cô và Sinh viên Nhà trường cũng đã tự giác và trách nhiệm tốt trong việc phòng chống, bảo vệ phòng tránh loại dịch bệnh nguy hiểm này. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng có ghi nhận 01 ca nhiễm bệnh. Nên ngay từ hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hiện phòng tránh một cách triệt để như sau:

1. Rửa tay sát khuẩn hàng ngày và trước khi vào trường

2. Thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi vào trường

3. Đo thân nhiệt trước khi vào học

4. Tránh (bỏ) bắt tay (có thể thay bằng hình thức chào hỏi phù hợp khác)

5. Thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế

6. Phòng Cơ sở vật chất chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, thiết bị rửa tay tự động; Khoa Điện – Điện tử chuẩn bị các máy sát khuẩn tự động; Khoa Dược chuẩn bị đầy đủ các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc hầu họng;  Khoa Y cùng phòng Hành chính Nhân sự tổ chức đo nhiệt độ và tư vấn sức khoẻ hàng ngày để phục vụ sinh viên, Thầy Cô và khách của Nhà trường ngay vào đầu giờ sáng mai 25/7/2020 ở tất cả các cơ sở thuộc trường.

            Toàn thể GV, CBNV và SV thực hiện các biện pháp phòng tránh một cách khẩn cấp, rà soát các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân đã mắc bệnh để phòng tránh nhằm bảo vệ mình và bảo vệ người thân và cộng đồng

            Thầy Cô và CBNV làm gương, hổ trợ kịp thời SV ở các Khoa mình ngay từ hôm nay 24/7/2020.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                             

- BGH (b/cáo;)                                                                                                          Đã ký

- Phòng/Khoa/TT, SV (t/hiện;)

- Lưu: VT, HC                                                       TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO