Hội nghị thảo luận về tính tự học của sinh viên

"Làm sao giúp sinh viên tăng tự học và giải quyết được vấn đề để chủ động trong công việc và cuộc sống do thảm họa dịch Covid toàn cầu" là chủ đề hội nghị lần 2 diễn ra ngày 18/2 tại Đại học Đông Á.

Hội nghị đã lắng nghe rất nhiều hiến kế hữu ích, tâm huyết và trao đổi sôi nổi đến từ lãnh đạo và giảng viên các khoa.

Theo TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng, nhà trường đã chuẩn bị phương án dạy trực tuyến từ rất sớm, nên đã đặt mua bộ phần mềm giảng dạy CANVAS của Mỹ, đồng thời mở rộng băng thông Internet, để bảo đảm sinh viên ở bất kỳ địa phương nào cũng theo các chương trình học tập trực tuyến một cách dễ dàng, thông suốt.