Chương trình Online internship for students by Talent Basket

Quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến,

Talent Basket thực hiện dự án Internship online cho  sinh viên. Sinh viên ở tất cả các nước đều có thể đăng ký tham gia chương trình Internship này chỉ cần có máy tính.

*** Các vị trí đang tuyển dụng intern:

1) Digital Marketing

2) Digital Artwork Design

3) Sale and Marketing

4) Social Media

5) Research and strategy analysis.....

*** Đối tượng: Sinh viên tất cả các ngành 

*** Thời gian quy định mỗi kỳ thực tập: Tối thiểu 3 tháng

*** Quyền lợi của SV: 

- Được thực tập ở các vị trí trên

- Được tham gia các khóa huấn luyện và workshop

- Được cấp chứng chỉ tham gia chương trình intern và các chương trình training của công ty

 

Để quý thầy cô và sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình này, Talent Basket đề nghị tổ chức webinar. 

- Thời lượng webinar: 60 phút. 

- Thời gian dự kiến tổ chức 9h00, 24/3/2021.

- Hình thức: Online

Kính nhờ Quý thầy cô triển khai cho SV đăng ký DS tham dự theo đường  link https://drive.google.com/file/d/1QEiU8bQ5uXfg-q2nFA4ZLglHHzUYJZDK/view?usp=sharing 

Thời gian đăng ký tham dự HỘI THẢO chậm nhất ngày 17/3/2021.