Chung kết toàn quốc cuộc thi hoa khôi sinh viên Việt Nam - sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.