Webinar Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan

Vào lúc 15h00 đến 17h30 gày 19 tháng 01, phòng Khoa học - trường Đại học Đông Á đã tổ chức thành công Webinar “Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan”.

Sự kiện có sự tham gia báo cáo của 2 diễn giả:

- TS. Anthony Lê Đức: Trợ lý giám đốc của TT nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo học và Truyền thông xã hội của ĐH St. John’s, Bangkok, Thái Lan. TS Anthony đồng thời là tổng biên tập tạp chí Religion and Social Communication.
 - TS. Nguyễn Thị Thanh Lan: Giảng viên Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Webinar được điều hành bởi: 

- ThS. NCS. Lê Ngọc Quang - PP. Khoa học

- TS. Bùi Thị Kim Huệ - Viện phó Viện ISSER

Link tham gia webinar: 

https://meet.google.com/vmt-bxzg-kxf?hs=224