Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo

Kính gửi:

               - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

               - Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm;

 

               - Toàn thể Giảng viên, Cán bộ nhân viên.

 

Thực hiện công văn số 1015 CV/TĐTN ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020;

 

Thực hiện Thông báo số 72/TB-ĐHĐA-CTSV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020;

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Á,

Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn của tuổi trẻ thành phố. Nhằm tạo điều kiện để Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với BTV Đoàn và Hội sinh viên Nhà trường triển khai tổ chức tốt đượt HMNĐ này, Phòng HCNS kính thông báo về việc HMNĐ như sau:

1. Thời gian: 07h00 ngày 11/6/2020 (Thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường Edison.

3. Đối tượng: Toàn thể GVCBNV và SV tự nguyện tham gia HMNĐ.

Kính để nghị các đơn vị, Quý Thầy, Cô tích cực hưởng ứng tham gia.

 

Trân trọng./.