Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2023 Và Tết Âm Lịch Nguyên Đán Quý Mão

"𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐍𝐆𝐀𝐘" 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑



🎯 1. Tết dương lịch năm 2023
Thời gian nghỉ 02 ngày: 𝟬𝟭-𝟬𝟮/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯 (Chủ nhật và thứ Hai)

🎯 2. Tết Nguyên đán Quý Mão
- Thời gian nghỉ: Từ ngày 𝟭𝟲/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯 (Thứ Hai) đến hết ngày 𝟮𝟴/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯 (Thứ bảy), (Âm lịch: từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão)

- 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟬/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯 (thứ Hai) (Âm lịch: mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão) 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗺𝘆.𝘂𝗱𝗮.𝗲𝗱𝘂.𝘃𝗻