THÔNG BÁO HỘI THẢO "International Program ‘Meet the Experts – War, Peace and Cinema"

THÔNG BÁO HỘI THẢO "International Program ‘Meet the Experts – War, Peace and Cinema"

<English below>

📢 Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Anh trân trọng kính mời quý thầy cô giáo cùng các em sinh viên yêu quý tham gia Hội Thảo "International Program ‘Meet the Experts – War, Peace and Cinema" theo lời mời của Trường đại học UKRIDA (Indonesia).

📌 Diễn giả: Fellini Institute (Switzerland)

📌 Hình thức: qua zoom

📌 Thời gian: 10:00 AM to 13:00 PM - Thứ 6 ngày 29/7/2022

📌 Link đăng ký:

Dành cho sinh viên: http://bit.ly/WPCStudentRegistration

Dành cho CBGV: https://bit.ly/WPCFacultyMemberRegistration

❤️ Sau khi tham gia workshop, CBGV và SV sẽ được cấp chứng chỉ e-certificates.

 

📢 Invitation and Call for Student and Faculty Member Participation to one of our International Program ‘Meet the Experts – War, Peace and Cinema’

📌 Time: Friday, 29th July 2022 at 10:00 AM to 13:00 PM (Jakarta Time)

Platform: via Zoom

📌This program is possible to be realized due to our collaboration with Fellini Institute (Switzerland).

❤️ It would be very helpful for the process of preparing the e-certificates, if you could provide a letter of endorsement for the participants. The participants are also required to complete the registration via these following links:

GForm for Registration – Students: http://bit.ly/WPCStudentRegistration

GForm for Registration – Faculty Member: https://bit.ly/WPCFacultyMemberRegistration