Học tiếng Trung vui vẻ (số 2)

Học tiếng Trung vui vẻ (số 2)

Chào các bạn! Chúng ta tiếp tục cùng nhau học tiếng Trung qua hình ảnh nào!

Loạt bài này sẽ giới thiệu cho cả nhà từ mới HSK1 theo từng chủ đề.

Hôm trước chúng ta đã học các từ về địa điểm, phương hướng và phương tiện giao thông.

Hôm nay chúng ta sẽ học các từ chỉ đồ vật nhé!

                                                                                          Biên soạn: Ngô Văn Đính