Hình ảnh các bạn sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2020

Các bạn sinh đã đến từ rất sớm và xếp hàng để được tham gia hiến máu tình nguyện. Những hình ảnh sẻ chia, lan tỏa yêu thương này cảu các em thật đáng quý.