Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Cần 1 bạn sinh viên nữ đang học năm 2/3/4 dạy kèm cho một học sinh nữ lớp 6 đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Liên hệ thầy Vĩnh: 0905 898 799

Cần 1 bạn đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh làm việc tại 1 đơn vị Du Lịch tại Đà Nẵng.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ thầy Vĩnh: 0905 898 799