Tìm hiểu về kỳ thi trình độ tiếng Trung HSK và HSKK

Tìm hiểu về kỳ thi trình độ tiếng Trung HSK và HSKK

HSK (viết tắt của Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì汉语水平考试)là kỳ thi được tiêu chuẩn hóa để đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài.

HSK có từ thập niên 90 của thế kỷ trước, được chia thành 11 cấp. Từ tháng 11 năm 2009, HSK được cải tiến, đồng thời bắt đầu tổ chức thêm kỳ thi đánh giá kỹ năng nói HSKK (viết tắt của Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì汉语水平口语考试). Hiện nay, HSK được chia thành 6 cấp từ cấp 1 đến cấp 6, HSKK được chia thành 3 cấp gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, khi đăng ký thí sinh có thể lựa chọn hình thức thi trên máy tính hoặc thi trên giấy. Chứng chỉ HSK và HSKK có thời hạn trong 2 năm và có giá trị ở tất cả các nước.