Thực tập tốt nghiệp cho SV Khóa 15

THÔNG BÁO

V/v Thực tập tốt nghiệp cho SV Khóa 15
- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 của Khoa Ngoại ngữ
- Căn cứ vào CTĐT ngành Ngôn Ngữ Anh khóa 2015, Khoa Ngoại Ngữ
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể SV Khóa 2015 kế hoạch thực tập tốt nghiệp như sau:
+ Thời gian thực tập: 07/01/2019 - 06/04/2019
+ Thời hạn để các lớp lập DS địa điểm thực tập gửi về Khoa: trước 15/12/2018
+ Địa điểm thực tập: SV có thể thực tập tại
 Các tổ chức Phi chính Phủ
 Các khách sạn hoặc resort 4-5 sao trở lên
 Các phòng Hợp tác quốc tế hoặc đối ngoại
+ Người liên hệ: các lớp lập danh sách và gởi file mềm về cho Cô Nguyễn Ngọc Hà
(hann@donga.edu.vn)
Khoa Ngoại ngữ đề nghị SV ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 15 trực tiếp liên hệ các đơn vị để
xin thực tập và lập danh sách theo lớp gửi về Khoa theo thời gian thông báo ở trên. Sau thời
gian này, SV nào không tự liên hệ được đơn vị xin thực tập thì phải chịu sự phân bổ của
Khoa Ngoại ngữ, và nếu phỏng vấn không đạt vào đơn vị mà Khoa giới thiệu, thì các em
phải tự liên hệ đơn vị khác để xin thực tập.
Trân trọng!