Thử tài đoán IDIOM tiếng Anh

Cùng bỏ túi một vài thành ngữ Tiếng Anh thông dụng để xài thật “kool” nhé!!! Bật mí với bạn là việc dùng các thành ngữ phổ biến một cách tự nhiên cũng là cách biểu đạt ngôn ngữ linh hoạt khi giao tiếp, đặc biệt là khi nói chuyện với người bản xứ.

Cùng xem nghĩa và thực hành các bạn nhé!

the apple of one’s eye = the person who someone loves most and is very proud of (người mà ai đó rất thương yêu hoặc tự hào)

as easy as pie = very easy (quá dễ dàng)

as cool as a cucumber = calm and relaxed (cảm thấy bình tĩnh và thư giãn, nhất là khi mọi người xung quanh đang khá “xoắn”)

he has his head in the sand! = (bury/have) one’s head in the sand: to ignore or refuse to think about a problem or something unpleasant (né tránh, lờ đi sự thật không vui)

time flies! = time goes by very quickly (so quickly that you almost did notice it.) (Thời gian thấm thoắt thoi đưa.)

money doesn’t grow on trees! = warn someone to be careful how much money they spend, because there is only a limited amount (không nên tiêu pha lãng phí quá nhiều tiền.)