Thư mời về việc viết bài Hội thảo khoa học Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội

Quý thầy cô thân mến,

Trân trọng được chia sẻ đến quý thầy/cô toàn trường thông tin thư mời viết bài cho hội thảo khoa học “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội” do trường Đại học Thành Đô phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, Tạp chí Giáo dục và Đại học Phú Xuân tổ chức. Cụ thể:

Thời gian, địa điểm (dự kiến)
-  Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00 (Thứ Ba - ngày 27 tháng 4 năm 2021).
- Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nội dung
Hội thảo bao gồm các bài nghiên cứu hoàn chỉnh (có dữ liệu thực nghiệm) hoặc ở dạng đề cương/ý tưởng nghiên cứu.
Thời gian gửi báo cáo
- Thời gian nhận đăng ký và báo cáo tóm tắt: trước ngày 15/03/2021.
Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi đăng ký kèm bản tóm tắt nội dung tại đường link http://bit.ly/hoithao2021
- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 19/03/2021
- Thời gian nhận toàn văn báo cáo (hoặc bản thảo, slides): trước ngày 31/3/2021.
Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi bài tới địa chỉ hoithaokhoahoc@thanhdo.edu.vn