Thông báo số 6 về việc triển khai phòng, chống Covid 19

Để làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng, Nhà trường đề nghị toàn thể GVCBNV và sinh viên toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 577/TB-ĐHĐA-HCNS

           Đà Nẵng, ngày  26 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO (Số 6)

V/v quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19

 

 

             Thực hiện Công văn số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/04/2021 của Bộ GD&ĐT ngày 28/01/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021,

          Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan…. Để làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng, Nhà trường đề nghị toàn thể GVCBNV và sinh viên toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, như sau:

 1. Thực hiện triệt để thông điệp 5K: “Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập - Khai báo y tế” và các biện pháp phòng tránh dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

- Rửa tay sát khuẩn hàng ngày trong sinh hoạt tại gia đình và tại trường.

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi vào trường.

- Đo thân nhiệt trước khi vào Trường (tự giác đo tại nhà, nếu sốt trên 37.5°C thì không nên đến trường).

- Sử dụng bình nước uống cá nhân riêng.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế.

 1. Thực hiện nghiêm theo các quy định và chỉ đạo của địa phương và Chính phủ về công tác phòng chống dịch.
 2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan:
 • Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến toàn bộ SV nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn.
 • Các khoa/CVHT quán triệt tinh thần phòng chống dịch Covid 19 đến toàn thể SV khoa/lớp mình.
 • Phòng CSVC&ĐT chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch (bồn rửa tay tự động).
 • P. TT phối hợp Đoàn thành niên: Phát thanh thực hiện 5K, hướng dẫn phòng chống dịch Covid 19, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của địa phương và Chính phủ trước khi SV nghỉ Lễ.
 • Khoa Điện, Điện tử kiểm tra, sửa chữa đảm bảo các máy sát khuẩn tự động hoạt động ổn định.
 • Khoa Dược chuẩn bị đầy đủ các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc hầu họng.
 • Khoa Y cùng phòng Hành chính Nhân sự tiếp tục tổ chức đo nhiệt độ và tư vấn sức khoẻ hàng ngày để phục vụ sinh viên, Thầy Cô và khách của Nhà trường:
 • Lập quy trình đo nhiệt độ đúng cách, quy trình quản lý phòng chống dịch;
 • Mở sổ Nhật ký theo dõi thân nhiệt;
 • Phối hợp Ban PCD xây dựng kịch bản trong các trường hợp thành phố Đà Nẵng có ca F0, Nhà trường có ca F1 và Nhà trường có ca F0.
 • Phòng HCNS chủ trì trao đổi với các đơn vị liên quan (P. QL CSVC&ĐT; P. QL ĐT&CTSV; Khoa Điện, Điện tử; khoa Dược; Khoa Y,…) để kiểm tra, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung trên và báo cáo kết quả cho Ban PCD trong ngày 27/4 và trang bị đầy đủ nước sát khuẩn đặt tại các vị trí trong các phòng họp, tiền sảnh, hành lang….

Toàn thể GVCBNV và SV thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid 19 nghiêm túc nhằm bảo vệ mình, người thân và cộng đồng.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Khoa/phòng/viện/TT/CVHT (để t/hiện);                                                        - Lưu: VT, HCNS.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN PCD

 

Đã ký

 

TS. Ngô Quang Vinh