Thông báo lịch tập huấn "Thiết kế và áp dụng Rubric trong dạy học"

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐBCL-TTGD-PC thông báo lịch tập huấn "Thiết kế và áp dụng Rubric trong dạy học" do chuyên gia PGS.TS Lê Văn Hảo - Trường Đại học Nha Trang thực hiện, nội dung như sau:

1.      Chuyên gia tập huấn: PGS.TS. Lê văn Hảo 

2.      Thời gian: Thứ Bảy ngày 27/02/2021

-          Sáng: từ 8h00 đến 11h30

-          Chiều: từ 14h00 đến 17h00

3.      Địa điểm: Hội trường Edison

4.      Đối tượng:

-        Giảng viên toàn trường

-        Cán bộ có liên quan tại các Phòng: ĐBCL-TTGD-PC, QLĐT&CTSV, Khoa học, HCNS

 

Bài giảng và tài liệu đính kèm, đề nghị Quý Thầy Cô nghiên cứu và dự kiến rubric đánh giá hoạt động học tập của học phần mình đang phụ trách để thảo luận tại buổi tập huấn.

Quý Thầy Cô lưu ý mang theo laptop trong buổi tập huấn để xem tài liệu và thực hành.

Cảm ơn Quý thầy Cô.

Trân trọng./.