TB chương trình học bổng khuyến học, khuyến tài do Ông Văn Phú Chính tài trợ

Ông Văn Phú Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC), một nhà khoa học về thủy lợi, tâm huyết với công tác khuyến học đã thống nhất cùng Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình học bổng khuyến học, khuyến tài dài hạn (2020-2025) dành cho học sinh, sinh viên (SV) tài năng nhưng có gia cảnh khó khăn từ năm học 2020-2021 do ông Văn Phú Chính tài trợ.

Nhà trường thông báo chi tiết của chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng

SV đạt giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật (KHKT), có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được công nhận ở cấp trường trở lên; có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ loại khá trở lên, có gia cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi); có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

2. Mức học bổng và thời gian thụ hưởng

  • Mức học bổng: từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/SV/năm học
  • Thời gian thụ hưởng: từ năm học 2020-2021 cho đến khi học hết bậc học (lấy kết quả học tập và rèn luyện của năm học trước để xét cấp cho năm học sau).

3. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng

  • Đơn đề nghị xét cấp học bổng có xác nhận hoàn cảnh gia đình của chính quyền địa phương (mẫu kèm theo);
  • Kết quả học tập năm học 2019 - 2020 (bảng điểm có xác nhận của Nhà trường);
  • Bản photo các chứng nhận về thành tích nghiên cứu khoa học, đạt giải sáng tạo KHKT và thành tích học tập, hoạt động khác (nếu có) - khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

  • Thời gian nộp: Từ ngày ban hành thông báo đến 09h00 ngày 29/12/2020 (thứ Ba).
  • Địa điểm nộp: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (201) - anh Trương Quang Nha, điện thoại: 0334637120.

 

 

Ảnh (4 x 6)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI XÉT CẤP HỌC BỔNG

(dành cho sinh viên)

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (Viết in hoa): ............................................................................................................................................................................................

Giới tính: ............................................................................. Dân tộc: ......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số: ............................................. Ngày cấp: ...................................... Nơi cấp: .............................................................

Hộ khẩu thường trú (thôn/tổ, số nhà, đường phố phường/ xã, quận/huyện,TP): .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay (thôn/tổ,số nhà,đường phố, phường/ xã, quận/huyện,TP): ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Là sinh viên năm thứ: ................................. IDSV: .................................. Lớp: ..................................... Khóa: .....................................................

Ngành: ............................................................................................................................................................................. Trường Đại học Đông Á.

Điện thoại cá nhân: .............................................................. Email: ........................................................................................................................

Sở thích cá nhân: ......................................................................................................................................................................................................

Năng lực nổi trội: .....................................................................................................................................................................................................

Điểm trung bình học tập năm học 2019-2020: .........................................................................................................................................................

Xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020: ..................................................................................................................................................................

Thành tích học tập nổi bật đã đạt được: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Các thành tích nổi bật khác (ngoài học tập): ............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Chứng chỉ Tiếng Anh: ..............................................................................................................................................................................................

Giải thưởng nghiên cứu khoa học: ...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng: ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Đã từng được nhận học bổng: Tên học bổng? Trị giá học bổng? Thời gian nhận học bổng? Đơn vị tổ chức cấp học bổng? Đơn vị tổ chức trao học bổng?

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Tóm tắt thành tích học tập, rèn luyện và kết quả nghiên cứu khoa học các năm học trước: ...................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Các hoạt động xã hội, đoàn thể ... đã tham gia (ghi rõ chứng nhận, nếu có): ..........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Ước mơ, Kế hoạch học tập và dự định nghề nghiệp trong tương lai: ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Ngoài giờ học bạn có làm thêm có thu nhập không ? Hãy kể tên các công việc bạn đã, đang làm và thu nhập?

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

1. Họ tên bố: ................................................................................................................................................. Năm sinh: .........................................

Điện thoại liên lạc:........................................ Nghề nghiệp hiện tại: (Bạn cố gắng ghi cụ thể: Ví dụ: làm 3 sào lúa (thay vì ghi: làm nông), Chở dừa bằng xe đạp đi bán dạo (thay vì ghi: buôn bán...), sửa xe đạp bên lề đường (thay vì ghi: thợ sửa xe): ..........................................................

Nơi công tác: ............................................................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................................................................................................................

Thu nhập hàng tháng: ...............................................................................................................................................................................................

2. Họ tên mẹ: ................................................................................................................................................ Năm sinh: .........................................

Điện thoại liên lạc: ........................................... Nghề nghiệp: ................................................................................................................................

Nơi công tác: ............................................................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .........................................................................................................................................................................................................

Thu nhập hàng tháng: ...............................................................................................................................................................................................

3. Anh chị em ruột (Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp từng người - nếu có):

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Là con thứ mấy trong gia đình: ......................................

4. Hoàn cảnh gia đình (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi): ...............................................

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG (có thể đính kèm nếu viết dài)

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

IV. LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bản tự khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của UBND

Đà Nẵng, ngày ... tháng 12 năm 2020

Người khai

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

Xác nhận của Nhà trường

Từ khóa