Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đoạt giải trong cuộc thi SV NCKH năm 2021

Xin chúc mừng các bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đã có những đề tài hay, xuất sắc nhận được giải thưởng từ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021 với chủ đề Phá vỡ rào cản, Kiến tạo tương lai.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  1.  

An investigation into difficulties in English- Vietnamese Translation  facing both English-majored Juniors and Seniors at Dong A University and suggested solutions

Phan Văn Duy

Lê Đinh Long

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Lê Ngọc Trân Châu

  1.  

An investigation into common pronunciation mistakes of first-year English majors at Dong A University

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Hoàng Thị Hồng Thương