Những Từ Vựng Dành Cho Mùa Hè Đổ Lửa - Summer is ON

Mùa hè năm nay có vẻ “chill” theo kiểu “Bình minh như giữa trưa! Nắng chang chang đổ lửa Nóng ập vào gõ cửa Gió trốn biệt nơi đâu ?”

FELC-ers đã biết cách diễn đạt thời tiết “chill” 🔥🔥🔥 này bằng tiếng Anh chưa?

Hãy cùng FELC chúng mình bỏ túi một vài cụm từ “than thở” 😰😰 về thời tiết mùa hè này nhé

🔥🔥🔥 Boiling hot (adjective) = baking hot (adjective): nắng nóng như thiêu đốt

E.g. The weather is baking hot today, and it seems completely still.

🥵🥵🥵 Sultry (adjective): oi bức, ngột ngạt

E.g. The air was sultry, you could feel the ground almost burn under your shoes.

😰😰😰 Muggy (adjective): hầm nóng, oi bức

E.g. It was muggy in the car, so I took my keys and turned on the engine so that I could get the air conditioning going.

☄️☄️☄️ Scorching summer days (noun phrase): những ngày hè nóng như thiêu đốt/ nóng cháy da

E.g. Some people prefer staying indoors enjoying the cool air produced by air conditioners on scorching summer days.

☀️🔥🥵 Dog days of summer (noun phrase): những ngày nóng nhất của mùa hè

E.g. I wish I could go home from work early today. It’s hard to get any work done during these dog days of summer!