Ngôn ngữ Anh

TT Mã học phần Tên học phần Mô tả học phần
1 PHIL3001 Triết học Mác - Lê Nin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

2 PHIL2002 Kinh tế chính trị Mác- Lênin

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

3 PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

4 PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

5 PHIL2005 Tư tưởng HCM

Mục đích môn học: là môn khoa học cung cấp những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

6 SKIL2001 Phương pháp học đại học

Mục đích môn học: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động học tập và phương pháp học tập ở đại học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

7 SKIL1002 Kĩ năng giải quyết vấn đề

Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chủ yếu như: quy trình và một số kỹ năng giải quyết vấn đề; thông tin cơ sở hỗ trợ quyết định quản trị; quy trình ra quyết định, các phương pháp và một số mô hình, kỹ thuật ra quyết định trong doanh nghiệp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

8 SKIL2003 Kĩ năng giao tiếp và thuyết trình

Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp như: khái niệm, chức năng, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp; nguyên tắc, phương tiện và phong cách giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Mặt khác, giúp sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

9 SKIL1004 Kĩ năng soạn thảo văn bản

Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về văn bản, công tác soạn thảo văn bản (như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo và thể thức văn bản quản lý nhà nước….) để đảm nhận nhiệm vụ soạn thảo văn bản trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sau khi hoàn thành khoá học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

10 SKIL2005 Kĩ năng viết và truyền thông

Mục đích môn học: Cung cấp những kiến thức căn bản cho sinh viên về kỹ năng truyền thông. Sinh viên sau khi học môn này có khả năng quay và dựng phim, chụp ảnh đúng quy cách và sáng tạo content marketing một cách hiệu qủa.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

11 ELAN2042 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mục đích môn học: giúp sinh viên nắm được các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học, các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu và các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh. Từ những hiểu biêt đó, sinh viên có thể thực hiện một vài phần của một nghiên cứu khoa học như viết được câu hỏi nghiên cứu, liệt kê được khung lý thuyết, trích dẫn nguồn, lập danh sách tài liệu tham khảo … cho một đề tài nghiên cứu. Cuối cùng, học phần này trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên làm nghiên cứu khoa học và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

12 SKIL1008 Kĩ năng tìm việc

Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: giới thiệu qui trình tìm việc và phỏng vấn việc làm; đánh giá năng lực bản thân và xác định nghề nghiệp tương lai lâu dài; các bước chuẩn bị trong quá trình tìm việc và tham gia phỏng vấn; kỹ năng soạn thảo đơn xin việc và trả lời phỏng vấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

13 INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, một số ứng dụng CNTT, an toàn thông tin khi làm việc với máy tính, một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT, nguyên tắc sử dụng máy tính đúng cách và an toàn, thao tác với hệ điều hành, sử dụng những phần mềm tiện ích, tìm kiếm dữ liệu trên internet, trình duyệt web, thư điện tử, quy cách, thể thức trình bày văn bản, soạn thảo định dạng văn bản, nhập liệu tính toán, thiết lập trình chiếu, lọc trích xuất dữ liệu và in ấn.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

14 INFO2004 Chuẩn MOS Word

Mục đích môn học: trang bị cho sinh viên những kiến thức như: cách tạo và quản lý tốt tài liệu, định dạng các đoạn / phần trong văn bản, cách quản lý bảng hiệu quả, cách tham chiếu đến các tài liệu khác cũng như trong cùng văn bản, cách chèn và định dạng tốt đối tượng đúng theo chuẩn MOS.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

15 CHIN3001 Tiếng Trung 1

Mục đích môn học: giúp người học làm quen, tiếp cận và hoàn thành chương trình bài thi HSK cấp 1 và thực hành các kỹ năng và chiến thuật để có thể đạt chuẩn HSK 1.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

16 CHIN3002 Tiếng Trung 2

Mục đích môn học: giúp người học làm quen, tiếp cận và hoàn thành chương trình bài thi HSK cấp 2 và thực hành các kỹ năng và chiến thuật để có thể đạt chuẩn HSK đầu ra theo yêu cầu của trường.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

17 CHIN3003 Tiếng Trung 3

Mục đích môn học: là học phần bắt buộc thuộc trình độ năng lực ngoại ngữ cấp 3 theo chuẩn đánh giá HSK, mục đích giúp người học làm quen, tiếp cận và hoàn thành chương trình bài thi HSK cấp 3 và thực hành các kỹ năng và chiến thuật để có thể đạt chuẩn HSK đầu ra theo yêu cầu của trường.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

18 CHIN3004 Tiếng Trung 4

Mục đích môn học: là học phần bắt buộc thuộc trình độ năng lực ngoại ngữ cấp 3 theo chuẩn đánh giá HSK, mục đích giúp người học làm quen, tiếp cận và hoàn thành chương trình bài thi HSK cấp 3 và thực hành các kỹ năng và chiến thuật để có thể đạt chuẩn HSK đầu ra theo yêu cầu của trường.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

19 JAPA3001 Tiếng Nhật 1

Mục đích môn học: giúp sinh viên làm quen với tiếng Nhật từ 2 bảng chữ cái đến cấp độ có thể nghe, nói, viết câu đơn về các chủ đề đơn giản nhất như như: giới thiệu bản thân, chỉ địa điểm tồn tại của người hoặc vật, chỉ phương hướng, sử dụng được mẫu câu kết thúc bằng danh từ và mẫu câu kết thúc bằng động từ. Học phần này cũng bao gồm 50 chữ Hán sơ cấp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

20 JAPA3002 Tiếng Nhật 2

Mục đích môn học: giúp sinh viên có thể nghe, nói, đọc, viết câu đơn về các chủ đề như: hỏi và trả lời về đặc điểm của người hoặc vật, thích, ghét, giỏi, kém cái gì đó, ở đâu đó có cái gì, cách sử dụng lượng từ và các câu so sánh hơn, so sánh nhất... Đọc và viết được 50 chữ Hán sơ cấp N5 tiếp theo.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

21 JAPA3003 Tiếng Nhật 3

Mục đích môn học: giúp sinh viên có thể nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề như: hỏi và trả lời về đặc điểm của người hoặc vật, thích, ghét, giỏi, kém cái gì đó, ở đâu đó có cái gì, cách sử dụng lượng từ và các câu so sánh hơn, so sánh nhất... Đọc và viết được 50 chữ Hán sơ cấp N5 tiếp theo.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

22 JAPA3004 Tiếng Nhật 4

Mục đích môn học: giúp sinh viên có thể nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề như: nói lên suy nghĩ của bản thân, đưa ra sự phỏng đoán, cho nhận hành động, thể ngắn của động từ, các mệnh đề khi, nếu thì... Đọc và viết được 50 chữ Hán sơ cấp N5 cuối cùng của chương trình N5.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

23 KORE3001 Tiếng Hàn 1

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

24 KORE3002 Tiếng Hàn 2

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

25 KORE3003 Tiếng Hàn 3

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

26 KORE3004 Tiếng Hàn 4

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

27 GLAW1001 Pháp luật 1

Mục đích môn học: giới thiệu các kiến thức cơ bản về các ngành luật: Luật Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Luật sở hữu trí tuệ, Luật giao thông đường bộ.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

28 ELAN2004 Luyện âm

Mục đích môn học: giúp cho người học có khả năng phân biệt được các âm và cách phát âm cũng như ngữ điệu trong tiếng Anh từ đó có thể nghe, nói tiếng Anh chuẩn xác và giao tiếp tốt trong công việc sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

29 ELAN3043 Ngữ pháp thực hành

Mục đích môn học: cung cấp cho SV kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp để thực hành viết câu và nói về các chủ đề cơ bản trong trong cuộc sống, giúp sinh viên sử dụng những kiến thức về ngữ pháp chính xác và hiệu quả trong các học phần tiếp theo.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

30 ELAN2005 Ngữ âm và âm vị học

Mục đích môn học: Cung cấp kiến thức về hệ thống ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp cho sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị; giữa giọng Anh chuẩn và các giọng miền khác; giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ; tả, định nghĩa và phân loại các loại ngữ âm trong tiếng Anh: nguyên âm, phụ âm theo các tiêu chuẩn cản khí / độ vang âm / điểm cấu âm / cách cấu âm; các loại âm vị: đoạn tính / siêu đoạn tính; Phân tích cấu trúc âm tiết; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết; Mô tả và phân tích các hiện tượng ngữ âm trong tiếng Anh: trọng âm, ngữ điệu, thinh, đồng hoá, mất âm, nối âm, nhịp điệu.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

31 ELAN3006 Văn hóa Anh, Mỹ

Mục đích môn học: Các bài học có cấu trúc đa dạng tập trung vào khai thác các kiến thức cơ bản về Vương Quốc Anh và Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

32 ELAN2007 Giao thoa văn hóa

Mục đích môn học: Các bài học có cấu trúc đa dạng tập trung vào các vấn đề văn hóa giao tiếp, phong tục tập quán, mối quan hệ gia đình và xã hội,…

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

33 ELAN3008 Cú pháp và ngữ nghĩa học

Mục đích môn học: Các bài học giúp sinh viên hiểu được các định nghĩa, thuật ngữ chung liên quan đến lý thuyết tiếng. Bên cạnh đó, người học sẽ biết cách phân tích câu, vẽ sơ đồ cây minh họa cho cấu trúc câu và phân biệt được các trường nghĩa khác nhau cũng như các biện pháp tu từ được sử dụng trong tiếng Anh.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

34 BLAW1001 Luật doanh nghiệp

Mục đích môn học: là môn khoa học pháp lý. Nội dung môn học tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập và hoạt động, tổ chức lại cũng như giải thể, phá sản các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, Doanh nghiệp Nhà nước, nhóm công ty.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

35 ELAN1001 Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh

Mục đích môn học: giúp SV nắm bắt nhu cầu và cơ hội việc làm trong lĩnh vực thuộc ngành chính và ngành phụ: Biên-phiên dịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Trợ lý, Thư ký; Lễ tân; Hướng dẫn viên tiếng Anh và các nghề tương lai của ngành.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

36 ELAN3044 Kỹ năng Nghe 1

Mục đích môn học: được thiết kế để rèn luyện kĩ năng nghe cơ bản. Nội dung học phần được trình bày trong 9 bài học, mỗi bài học cung cấp vốn từ vựng theo chủ đề cụ thể và các bài tập đa dạng để phát triển kĩ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

37 ELAN3045 Kỹ năng Nghe 2

Mục đích môn học: là học phần thuộc khối kiến thức về kỹ năng ngôn ngữ, cung cấp cho sinh viên từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu và kỹ năng nghe để nghe hiểu. Áp dụng được các kỹ năng làm bài theo định dạng IELTS như nghe điền thông tin, nghe điền bảng biểu, nghe trả lời câu hỏi, nối thông tin, điền bản đồ, sơ đồ, …

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

38 ELAN3011 Kỹ năng Nghe 3

Mục đích môn học: giúp SV phát triển tư duy logic với các kỹ năng nghe như: nghe lấy ý chính, nghe lấy sự kiện - ý kiến, nghe chuỗi sự kiện, nghe đoán từ, nghe viết lại từ chính xác, nghe tóm lại thông tin.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

39 ELAN3046 Kỹ năng Nói 1

Mục đích môn học: Các bài học có các chủ đề đa dạng về đời sống hằng ngày như thông tin cá nhân, gia đình, sở thích, mua sắm, thức ăn. Mỗi đơn vị bài học sẽ trình bày các cấu trúc khác nhau đan xen giữa nghe và nói nhằm giúp người học phát triển được kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra học phần sẽ tích hợp thêm bài tập lớn (project) yêu cầu sinh viên sử dụng kỹ năng CNTT vào bài học cũng như phát triển kỹ năng làm việc nhóm nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy địnhcho học phần này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

40 ELAN3047 Kỹ năng Nói 2

Mục đích môn học: Các bài học có chủ đề đa dạng (thời gian rảnh, du lịch, thể thao, bạn bè và công việc) phù hợp cho việc luyện nói tiếng Anh nhằm giúp người học sử dụng tiếng Anh một cách chính xác trong giao tiếp hàng ngày.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

41 ELAN3048 Kỹ năng Nói 3

Mục đích môn học: Học phần giúp sinh viên tiếp tục phát triển kỹ năng diễn đạt ý, trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày nhưng ở cấp độ phức tạp hơn. Đồng thời, học phần tiếp tục rèn luyện việc phát âm đúng, nói đúng và lưu loát.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

42 ELAN3050 Kỹ năng Đọc 1

Mục đích môn học: Các bài có chủ đề đa dạng, chú trọng phát triển các kỹ năng đọc hiểu cơ bản và tăng vốn từ vựng cho người học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

43 ELAN3051 Kỹ năng Đọc 2

Mục đích môn học: Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, lập luận với các kĩ năng đọc như: đọc lấy ý chính, đọc ý chi tiết, đọc suy luận, đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, kỹ năng tóm tắt và đọc hiểu sơ đồ cũng được nhấn mạnh.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

44 ELAN3021 Kỹ năng Đọc 3

Mục đích môn học: học phần liên quan đến các chủ đề khác nhau như thể thao, gia tăng dân số, lịch sử, cuộc sống, kỹ thuật, động vật, cháy rừng, thái dương hệ, nông nghiệp, thay đổi khí hậu... Thông qua đó, người học sẽ tăng vốn từ vựng của mình đồng thời sẽ rèn luyện tốt hơn các kỹ năng đọc hiểu đã học. Người học còn phát triển kỹ năng tóm lượt ý chính, tường thuật lại nội dung đã đọc thông qua bài tập lớn của môn học.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

45 ELAN3052 Kỹ năng Viết 1

Mục đích môn học: Các bài học đi từ cấu trúc câu đơn giản đến phức tạp, giúp người học nắm được cấu trúc câu đi với từng loại từ khác nhau. Từ đó người học có thể viết chính xác các câu đơn, câu phức, câu ghép về nhiều chủ đề khác nhau.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

46 ELAN3053 Kỹ năng Viết 2

Mục đích môn học: Học phần này cung cấp các kiến thức về cách mô tả, so sánh số liệu của các biểu đồ từ đó sinh viên có thể vận dụng vào công việc viết báo cáo hay phân tích kết quả khảo sát trong nghề nghiệp sau này.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

47 ELAN3025 Kỹ năng Viết 3

Mục đích môn học: Học phần giúp sinh viên hình thành tư duy logic, khả năng lập luận với các kĩ năng viết bài luận thuyết phục, giải quyết vấn đề, nêu nguyên nhân và kết quả, so sánh-tương phản.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

48 ELAN3056 Lý thuyết dịch

Mục đích môn học: Các bài học có nêu ra những lý thuyết về dịch thuật và các vấn đề thường gặp trong dịch thuật, qua đó giúp cho người học có thể vận dụng được những vấn đề liên quan đến bản chất, nguyên tắc và phương pháp dịch để nâng cao kỹ năng thực hành dịch.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

49 ELAN3031 Biên dịch 1

Mục đích môn học: Các bài học được chọn lọc từ nhiều văn bản theo nhiều chủ đề với nhiều thể loại, phong cách khác nhau như tự sự, hành chính, miêu tả... giúp người học làm quen khi dịch. Các phương pháp dịch cũng được lồng ghép vào để giúp người học nâng cao kỹ năng thực hành dịch.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

50 ELAN3032 Biên dịch 2

Mục đích môn học: Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại văn bản dịch và đặc trưng chức năng của từng loại văn bản; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc nâng cao, kỹ năng phân tích, chọn phương pháp dịch và thực hành dịch văn bản thuộc nhiều loại khác nhau.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

51 ELAN3033 Biên dịch nâng cao

Mục đích môn học: Học phần này giúp cho người học dịch được các loại hợp đồng, vận dụng được các kiến thức về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch vào các bài tập thực hành theo mức độ nâng cao dần.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

52 ELAN3034 Phiên dịch 1

Mục đích môn học: Phần lớn chương trình học tập trung thực hành luyện các kỹ năng cơ bản của công việc phiên dịch: ghi nhớ, ghi chú, ghi nhanh, tóm tắt, diễn giải . Sinh viên thực hành dịch các câu hoặc các đoạn ngắn theo các chủ đề phổ biến (gia đình, giáo dục, y tế, môi trường…).

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

53 ELAN3035 Phiên dịch 2

Mục đích môn học: Phần lớn chương trình học tập trung thực hành luyện các kỹ năng cơ bản của công việc phiên dịch: ghi nhớ, ghi chú, tóm tắt, diễn giải. Sinh viên thực hành dịch các đoạn ngắn hoặc bài phát biểu ngắn theo các chủ đề phổ biến như du lich, giáo dục, y tế, môi trường …

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

54 ELAN3036 Phiên dịch nâng cao

Mục đích môn học: Các bài học liên quan đến nhiều chủ đề phiên dịch khác nhau giúp người học có cơ hội thực hành phiên dịch trên nhiều lĩnh vực liên quan đến thực tế công việc.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

55 ELAN1037 Đề án khởi nghiệp ngành NNA

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

56 ELAN3038 Tiếng Anh trong Khách sạn, Nhà hàng

Mục đích môn học: Học phần được thiết kế để rèn luyện kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh trong nhà hàng, khách sạn. Nội dung học phần được trình bày trong 9 bài học, mỗi bài học cung cấp vốn từ vựng theo chủ đề cụ thể và các bài tập, tình huống đa dạng từ thực tế để giúp phát triển kĩ năng và nghiệp vụ của sinh viên.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

57 HOTM3014 Nghiệp vụ lễ tân

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên kiến thức và nghiệp vụ cần thiết của một nhân viên lễ tân trong khách sạn. Nội dung học phần được phân bổ đa dạng với các kiến thức và nghiệp vụ theo chủ đề và các bài tập, tình huống đa dạng từ thực tế để giúp phát triển kĩ năng và nghiệp vụ của sinh viên.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

58 OFFM3009 Nghiệp vụ thư ký

Mục đích môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng nói chung và thư ký văn phòng đối ngoại nói riêng. Nội dung bài học được thiết kế nhằm giúp sinh viên nắm được những nguyên tắc, nội dung, nghiệp vụ, kỹ năng của một người thư ký văn phòng nói chung, đồng thời nâng cao và hoàn thiện những kỹ năng cơ bản của người làm công tác văn phòng trong các cơ quan đại diện ngoại giao nói riêng.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

59 OFFM3010 Lễ tân và nghi thức đối ngoại

Mục đích môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về Lễ tân nhà nước: khái niệm về lễ tân nhà nước, những nội dung cơ bản của lễ tân nhà nước, những qui định pháp luật về lễ tân nhà nước, vai trò và ý nghĩa của lễ tân nhà nước trong giáo dục ý thức công vụ và văn hóa quản lý của CBCC, công dân.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

60 ELAN4039 Thực tập nghề nghiệp: Lễ tân- Thư kí

Mục đích môn học:

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

61 TOTM2005 Văn hóa và di sản

Mục đích môn học: trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc. Đó là những thuật ngữ, khái niệm, phương pháp tiếp cận và lý luận về văn hóa, tiến trình, hệ thống các thành văn hóa Việt Nam, các hằng số cơ bản của văn hóa Việt Nam; gợi mở và bàn luận về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong thời kì hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, học phần cung cấp người học những hiểu biết về di sản văn hóa, hệ thống Di sản văn hóa Việt Nam, Di sản văn hóa đối với phát triển du lịch.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

62 TOTM2004 Tiến trình lịch sử Việt Nam

Mục đích môn học: cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam, giúp người học hiểu được sự xuất hiện của con người trên đất Việt Nam, các quốc gia cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam, cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, quá trình hình thành và xây dựng Nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử, những thành tựu cơ bản của nhân dân Việt Nam về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa từ thời kỳ nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

63 TOTM2018 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về hành vi tiêu dùng của khách du lịch. Nội dung học phần đi sâu vào tìm hiểu hành vi tiêu dùng của khách, những yếu tố ảnh hướng đến hành vi tiêu dùng, quá trình ra quyết định tiêu dụng và vận dụng các phương pháp trong việc khảo sát hành vi tiêu dùng của khách du lịch. Ngoài ra, HP còn cung cấp những thói quen tiêu dùng của một số loại khách khi đi du lịch tại Việt Nam.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

64 TOTM3006 Địa lý du lịch

Mục đích môn học: Sau khi học xong học phần này sinh viến có được những khả năng sau : Có tri thức để hiểu biết những lí luận cơ bản về du lịch và sự phát triển du lịch của quốc gia, khu vực và quốc tế; Rèn luyện được những kĩ năng cơ bản của người làm du lịch lữ hành để có khả năng trở thành nguồn nhân lực của du lịch lữ hành

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

65 TOTM3009 Nghiệp vụ hướng dẫn 1

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên kiến thức và nghiệp vụ cần thiết của một hướng dẫn viên.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

66 ELAN4040 Thực tập nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch

Mục đích môn học: cung cấp cho sinh viên kiến thức và nghiệp vụ cần thiết của một hướng dẫn viên. Nội dung học phần được phân bổ đa dạng với các kiến thức và nghiệp vụ theo chủ đề và các bài tập, tình huống đa dạng từ thực tế để giúp phát triển kĩ năng và nghiệp vụ của sinh viên.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

67   Thực tập tốt nghiệp

Mục đích môn học: Học phần này giúp SV: Tham gia vào hoạt động thực tế của ngành Ngôn ngữ Anh nhằm thực hành kỹ năng nghề nghiệp cũng như rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai; Vận dụng kiến thức lý thuyết về ngôn ngữ, dịch thuật và kỹ năng tư duy, kỹ năng mềm vào việc quan sát, mô tả hoạt động của đơn vị thực tập; Kết thúc học phần, mỗi sinh viên phải trình bày kết quả làm việc của mình dưới hình thức một bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)

68   Khoá luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp

Mục đích môn học: Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức và ý thuyết chuyên ngành đại học vào thực tế; Thực hành kỹ năng nghề nghiệp gắn với chuyên ngành được đào tạo và rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương ai sau tốt nghiệp. Kết thúc học phần mỗi sinh viên phải trình bày kết quả nghiên cứu thực tế của mình dưới hình thức một chuyên đề tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp (bảo vệ trước hội đồng).

Chi tiết môn học (GV giảng dạy, lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá SV)