Năm học 2017-2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Challenges faced by English major students on InternshipReality and Solutions Nguyễn Thị Hồng Hà
Vũ Huỳnh Sam
Lê Mạnh Cường
ThS. Lê Ngọc Trân Châu
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập
2 An Investigation into the Effectiveness of Learning English Vocabulary in the Jewish Method for a group of first year English Majored Students Trần Châu Quốc Toàn
Nguyễn Thị Kim Hằng
Nguyễn Thị Thanh Trú
ThS.Nguyễn Thị Minh Thư
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập
3 An Investigation Into Difficulties of Speaking English Specialized in Hospitality Encountered by English major Junior and Senior students at Dong A University Phạm Văn Thu
Trần Thị Giang
Nguyễn Thị Thủy Tiên
ThS. Đỗ Thị Quý
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập
4 Factors affecting motivation in English learning of Non- English Major Sophomores at Dong A University Nguyễn Đức Trung
Hà Tôn Tùng
Nguyễn Đỗ Vỹ
ThS. Nguyễn Ngọc Hà
  12/2018   Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tiếng Anh của SV không chuyên năm 2
5 An investigation into the effectiveness of extensive reading on improving reading comprehension skill for First year English Major students at Dong A University Võ Thị Như Ý
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Đinh Hoàng Vỹ
ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
  12/2018   Hiệu quả của phương pháp đọc mở rộng trong việc cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của SV chuyên ngữ
6 A study on semantic factors used in English Jokes Phạm Thị Anh
ThS. Mai Thị Kim Loan
  12/2018   Nhân tố ngữ nghĩa học được sử dụng trong các câu nói đùa tiếng Anh và gợi ý các hoạt động ứng dụng trong dạy và học TA
7 An investigation into Oral presentation of English Major Freshment – some difficulties and all solutions Nguyễn Thị Như Hảo
Nguyễn Thị Thu Hà
Phan Thị Phương Thảo
ThS. Lê Thị Phương
  12/2018   Thực tế sử dụng kỹ năng thuyết trình và gợi ý các giải pháp