HƯỚNG DẪN "ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022" TRÊN HỆ THỐNG QUA CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có định hướng cơ bản khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 lên hệ thống qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trường Đại học Đông Á tổng hợp các bước cần thực hiện khi đăng ký để các bạn tham khảo nhé.

HƯỚNG DẪN "ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022" TRÊN HỆ THỐNG QUA CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có định hướng cơ bản khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 lên hệ thống qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trường Đại học Đông Á tổng hợp các bước cần thực hiện khi đăng ký để các bạn tham khảo nhé.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 22/07 đến hết 17h ngày 20/08/2022

- Từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NV xét tuyển trên Hệ thống.

- Mã trường của Trường Đại học Đông Á là DAD

- Mã ngành xem tại link: https://donga.edu.vn/tuyensinh/camnang hoặc dưới phần comment. (Mã ngành Ngôn ngữ Anh: 7220201)

👉 Xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến 2022 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại link: https://bit.ly/huongdandangkynguyenvong

 

(Lưu ý: Đây là phiên bản THỬ NGHIỆM của Bộ, trong quá trình đăng ký CHÍNH THỨC có thể sẽ có những thay đổi, thí sinh theo dõi fanpage Trường để cập nhật thông tin.)

 

Từ khóa