Hội thảo trực tuyến - Interactional pragmatics Strategies in ELT classroom

Xin trân trọng kính mời quý thầy cô tham dự Hội thảo trực tuyến vào lúc 20h00 thứ Ba ngày 15/12/2020. Chi tiết hội thảo như sau:

ONLINE SEMINAR: "Interactional pragmatics Strategies in ELT classroom" 

Presenter: Dr. Maritza Martínez Sánchez, Universidad De  Quintana Roo, Mexico

Date and time: 8:00 PM Vietnam ( 8.00 AM Mexico time) on Tuesday, 15th December 2020 

Platform: Google meet