Hội nghị sinh viên NCKH và sáng tạo khởi nghiệp 2020

Hội nghị sinh viên NCKH và sáng tạo khởi nghiệp 2020

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp 2020 Đại học Đông Á đã diễn ra hấp dẫn với phần thi thố đến từ 28 đề tài ứng dụng và khởi nghiệp của các nhóm sinh viên ở các khối ngành. 13 phiên báo cáo trực tiếp là 13 mảng ghép nghiên cứu về các đề tài mang tính thực tiễn xã hội cao được chia thành 2 khối: khối Khoa học Kỹ thuật và khối Kinh tế Xã hội.