Hội nghị sinh viên NCKH và sáng tạo khởi nghiệp 2020

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp 2020 Đại học Đông Á đã diễn ra hấp dẫn với phần thi thố đến từ 28 đề tài ứng dụng và khởi nghiệp của các nhóm sinh viên ở các khối ngành. 13 phiên báo cáo trực tiếp là 13 mảng ghép nghiên cứu về các đề tài mang tính thực tiễn xã hội cao được chia thành 2 khối: khối Khoa học Kỹ thuật và khối Kinh tế Xã hội.