Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh Viên Ngành Ngôn Ngữ Anh năm học 2019-2020

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh Viên Ngành Ngôn Ngữ Anh năm học 2019-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 09/01/2020.

Các nhóm SV đã có những đề tài nghiên cứu Khoa học rất sáng tạo và đầy tính thực tế.

1. Đề tài “An investigation into difficulties in listening comprehension encountered by English major freshmen at Dong A University and strategies to cope with.” - Thực hiện bởi SV Nguyễn Nhật Linh, lớp EL16A1

2. Đề tài “An investigation into the use of vocabulary learning strategies among English-majored second year students at Dong A University” - Thực hiện bởi nhóm SV lớp EL16A2, gồm:

 • Trần Thị Mỹ Linh
 • Trần Thị Anh Thư
 • Nguyễn Lê Thanh Ngân

3. Đề tài “An investigation into using social media to self improve speaking skill of English majors at Dong A university” - Thực hiện bởi nhóm SV lớp EL16A2, gồm:

 • Cao Thị Mỹ Nhung
 • Nguyễn Lê Thùy Dung
 • Lương Võ Thu Quyên

4. Đề tài “An Analysis of common differences between Spoken English and Written English.” - Thực hiện bởi nhóm SV lớp EL16A2, gồm:

 • Lê Thị Hoài
 • Đỗ Thị Vân Duyên
 • Trần Thị Nghi Vân

5. Đề tài “An investigation into difficulties in writing IELTS task 2 and solutions to enhance band score for english majored sophomore students at dong a university” - Thực hiện bởi nhóm SV lớp EL16A2, gồm:

 • Nguyễn Viết Mỹ
 • Nguyễn Thị Tuyết Như
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chúc các bạn sẽ có một mùa nghiên cứu Khoa học thật thành công!