Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh theo kết quả thi TN THPT năm 2020

Ngày 17/9/2020, đại học Đông Á công bố mức điểm nhận hồ sơ Đại học theo kết quả thi THPT năm 2020 cho tất cả các ngành học hệ chính quy năm học 2020-2021.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển được tính bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của 3 môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) đối tượng, khu vực; Không nhân hệ số điểm môn xét tuyển; Quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, ngưỡng điểm để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức xét kết quả thi TN THPT Quốc gia là 14 điểm.

Xem thông báo chính thức tại: https://bit.ly/3mQYuzW