Đề tài NCKH sinh viên: "Investigation about the Effect of Promotion Groups for Improving English Vocabulary of Students in Management Department"

SV thực hiện: Lê Thị Huyền, Phạm Thị Sao Khuê, Nguyễn Hồng Vân

1. Mục tiêu đạt được

 • Phát huy khả năng nhận biết và năng lực giải quyết các vấn đề về ngôn ngữ học dưới góc độ của nghiên cứu khoa học cho sinh viên
 • Giúp sinh viên có cái nhìn khoa học - thực tiễn về các vấn đề đã được học ở trường thông qua chủ đề nghiên cứu mà sinh viên thực hiện.
 • Phát huy tính năng động, sáng tạo, hình thành năng lực tự học của sinh viên.
 • Trau dồi kỹ năng làm việc nhóm (nếu sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học theo nhóm).
 • Phát triển khả năng lập luận, hùng biện bằng Tiếng Anh của sinh viên.

2. Điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên

 • Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) >=3.20
 • Trường hợp sinh viên có ĐTBCTL < 3.20 có đam mê nghiên cứu khoa học, muốn tham gia phải có đơn xin và được sự chấp thuận của khoa và phê duyệt của Hiệu trưởng.
 • ĐTBCTL được tính đến thời điểm đăng ký đề tài và ít nhất sau 1 năm học tập.
 • ĐTBCTL tính đến cuối năm thứ 3 đối với sinh viên bậc đại học và cuối năm thứ 2 đối với sinh viên bậc cao đẳng đạt >= 3.20 bắt buộc tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học.

3. Quyền lợi của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

 • Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường công bố trên các tạp chí, tập san, kỷ yếu, thông báo khoa học và các phương tiện thông tin khác.
 • Điểm của đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được qui đổi điểm qua đồ án, khóa luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:
  • Đối với những sinh viên năm cuối sẽ được qui đổi điểm qua đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
  • Đối với những sinh viên không phải năm cuối của bậc học có thể làm đơn bảo lưu thành tích đạt được cho việc xét và qui đổi điểm qua đồ án, khóa luận tốt nghiệp vào cuối khóa học.
  • Được tính điểm rèn luyện, khen thưởng, cộng vào điểm trung bình chung học tập để xét học bổng, theo quy định của nhà trường.
 • Được ghi nhận thành tích và cấp giấy chứng nhận NCKH trong hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.
 • Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Được ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

4. DS sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài

 • Lê Thị Huyền
 • Phạm Thị Sao Khuê
 • Nguyễn Hồng Vân

5. Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng khoa Ngoại ngữ