Chương trình huấn luyện kỹ năng tìm việc và phỏng vấn 2019

Chương trình huấn luyện kỹ năng tìm việc và phỏng vấn 

- Thời gian tổ chức: 
    8h00 và 14h00 ngày 18/5: Đào tạo kỹ năng tìm việc
    8h00 và 14h00 ngày 25/5: Phỏng vấn thử

-  Diễn giả: 
    + Lớp 1: Ngành ngôn ngữ Anh + Du lịch
        Nguyễn Thùy Linh - TP nhân sự InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

    + Lớp 2: Ngành Điện + Xây dựng + CNTT:
      - Trần Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng phòng nhân sự Công ty Pixelz, Đan Mạch
      - Võ Công Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kỹ Thuật chế tạo Công ty Mabuchi Motor

     + Lớp 3: Ngành Kinh doanh + Văn phòng + Nhân sự
       - Nguyễn Thị Hồng - Trưởng phòng nhân sự - Công ty FPT Shop
       - Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Trưởng phòng nhân sự Công ty PNJ

      + Lớp 4: Ngành Điều dưỡng
         - Trương Đông Giang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Ung bướu ĐN
         - Lê Thị Hoàng Vân - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Ung bướu ĐN

* Tiếp nhận đăng ký phỏng vấn trực tiếp vào đơn vị