Chương trình học tập đầu khóa TSV UDA 2019

Chương trình học tập đầu khóa TSV UDA 2019

Chương trình sinh hoạt đầu khóa từ 29/7 dành cho tân sinh viên K19 sẽ là sự kiện HOT đầu tiên dành cho #2k1 nhập học đợt 1!
- Diễn giả HOT là chuyên gia trong các lĩnh vực
- Chuyên đề HOT: 
👉Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân
👉Tâm lý tình yêu nơi giảng đường
👉Từ văn hóa giảng đường đến văn hóa doanh nghiệp, 
👉Đại học và mục tiêu, động lực học tập, hội nhập...