Chân dung nhà khoa học Sinh viên" đến từ Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hoá Anh

Hé lộ chân dung sinh viên đến từ Ngôn ngữ và VH Anh tham gia Cuộc thi “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÁ VỠ RÀO CẢN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” năm học 2020-2021

Chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai nhà khoa học tương lai nhé!

Sinh viên Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Như Quỳnh lớp EL17A3 đến với cuộc thi với đề tài : An investigation

into common pronunciation mistakes of first-year English majors at Dong A University

Nghiên cứu đã tìm hiểu những lỗi phát âm thường gặp của sinh viên năm nhất chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Đông Á. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra những lỗi phát âm phổ biến của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất. Một bảng câu hỏi và một bài kiểm tra đánh giá ứng dụng ELSA Speak đã được cung cấp cho những người tham gia. Nghiên cứu cũng đã đưa ra một số gợi ý cho các hoạt động trong lớp để giảng dạy và cải thiện khả năng phát âm cho sinh viên.

Đón xem các bạn ấy đã chuẩn bị chinh chiến thế nào vào ngày 25/08 nhé?