Các mốc thời gian sinh viên cần lưu ý khi tham gia NCKH cấp trường

Căn cứ theo Thông báo số 327/TB-ĐHĐA-NCKH ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á về việc tổ chức Cuộc thi SV NCKH cấp trường năm học 2020-2021, các bạn sinh viên tham gia NCKH năm học 2020 - 2021 cần lưu ý các mốc thời gian

Căn cứ theo Thông báo số 327/TB-ĐHĐA-NCKH ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á về việc tổ chức Cuộc thi SV NCKH cấp trường năm học 2020-2021, các bạn sinh viên tham gia NCKH năm học 2020 - 2021 cần lưu ý các mốc thời gian sau:

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

Khoa tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV

Trước ngày 30/04/2021

Khoa

 

 

2

Khoa lập danh sách CBGV và SV tham dự Hội nghị, gửi về Phòng QL. Khoa học

01/05/2021 – 03/05/2021

Khoa

Mẫu 01/SVNCKH (Phụ lục Thông báo số … /TB-ĐHĐA-NCKH ngày …/…/2021)

3

Khoa lập danh sách SV/ nhóm SV tham gia báo cáo, gửi về Phòng QL. Khoa học

03/05/2021-05/05/2021

Khoa

Mẫu 02/SV NCKH (Phụ lục Thông báo số … /TB-ĐHĐA-NCKH ngày …/…/2021)

4

Nộp sản phẩm dự thi về Phòng QL. Khoa học:

- Bài báo khoa học

- Đề cương đề tài

- File thiết kế báo cáo

05/05/2021 – 08/05/2027

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

- Mẫu 03/SV NCKH (Phụ lục Thông báo số … /TB-ĐHĐA-NCKH ngày …/…/2021)

- Mẫu 04/SV NCKH (Phụ lục Thông báo số … /TB-ĐHĐA-NCKH ngày …/…/2021)

5

Nộp bản in khổ A0 về Phòng QL. Khoa học – P.306

05/05/2021-10/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

- Mẫu 05/SV NCKH (Phụ lục Thông báo số … /TB-ĐHĐA-NCKH ngày …/…/2021)

- Thết kế và in poster cho cả 2 hình thức báo  cáo

6

Phòng Khoa học gửi sản phẩm nghiên cứu đi phản biện

10/05/20211– 15/05/2021

- Phòng QL. Khoa học

- Hội đồng phản biện bài báo

 

7

Hội đồng phản biện họp thống nhất các bài báo đủ điều kiện đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của nhà trường

15/05/2021

Hội đồng phản biện bài báo

 

8

Họp Ban thẩm định nội dung của đề tài trước khi diễn ra hội nghị

15/05/2021

- Ban thẩm định nội dung

- Ban tổ chức

 

9

- Nhận lại bản A0 từ Phòng QL. Khoa học để trưng bày.

- Thiết kế gian hàng trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ: Poster, sản phẩm nghiên cứu, hình ảnh hoạt động KHCN của khối ngành

17/5/2021

- Ban tổ chức

- Các nhân chịu trách nhiệm thiết kế của khối ngành

- SV thực hiện

- Phòng QLĐT&CSVC

- Các khối ngành sẽ nhận vị trí trưng bày của khối ngành mình từ BTC

- Các khối ngành chịu trách nhiệm thiết kế, trang trí không gian trưng bày KHCN của khối ngành mình đẹp, ấn tượng.

- Việc thiết kế, bố trí không gian trưng bày phải hoàn thành trước 17h ngày 17/5/2021

10

Tổ chức hội nghị

18/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- GV , SV đăng ký tham dự hội nghị

- Khoa (đôn đốc)

 

11

Sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo poster có mặt lúc 7h sáng tại Phòng Khoa học để nhận lại bản poster và tiến hành treo tại tiền sảnh Hội trường Edison

18/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

12

Sinh viên/nhóm sinh viên có báo cáo poster có mặt tại khu vực treo báo cáo vào lúc 8h30 sáng để trình bày nội dung báo cáo

18/05/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)

 

13

Nộp bài hoàn thiện sau phản biện đối với những bài báo được chấp thuận đăng trên Tập san chuyên đề Khoa học và Giáo dục của Nhà trường về Phòng QL. Khoa học

30/5/2021

- SV/nhóm SV thực hiện đề tài

- GV hướng dẫn đề tài

- Khoa (đôn đốc)