Tọa đàm Lấy ý kiến doanh nghiệp về tính ứng dụng của các đề án trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Đông Á

Tọa đàm Lấy ý kiến doanh nghiệp về tính ứng dụng của các đề án trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Đông Á

Nhằm mục đích giúp có định hướng về việc cập nhật nội dung chương trình đào tạo mang tính ứng dụng và nghề nghiệp, đặc biệt là cho các đồ/ đề án trong chương trình đào tạo ngành NN Anh; Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh đã tổ chức buổi Tọa đàm cùng các doanh nghiệp để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến từ doanh nghiệp về tính ứng dụng và nghề nghiệp cho các đồ/ đề án trong CTĐT hiện hành, từ đó điều chỉnh CTĐT phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp cũng như thị trường lao động.

Các doanh nghiệp tham dự:

- Bà Hoàng Phương Trang Nhung – Quản lý đào tạo - InterContinential Đà Nẵng Sun peninsula Resort

- Th.S Nguyễn Trường Sơn – Phó giám đốc Công ty cổ phần ĐTXD và PTHT Nam Việt Á

- Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng phòng dịch thuật - Công ty Tư vấn Giáo dục và dịch thuật Tài Minh

- ThS. Nguyễn Thị Thiên Thảo – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ E4life

- Ông Đoàn Hải Đăng – Nguyên Giám đốc Viettravel Đà Nẵng

Buổi tọa đàm đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều góp ý tâm huyết tự đại diện 05 doanh nghiệp.