Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tham gia Chương trình hợp tác PBL lần 2 với Đại học Hàn Quốc

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Đông Á và Đại học Korea và tạo cơ hội cho sinh viên Đại học Đông Á nói riêng trong việc thực hành xây dựng Team-Building, trao đổi kiến thức, kĩ năng và văn hóa với những sinh viên quốc tế. Chương trình PBL lần 2  “Problem-and-solution-based thinking”diễn ra như sau:

1. Phương thức, thời gian và đối tượng tham gia dự án:

- Phương thức: Sinh viên UDA sẽ cùng làm việc nhóm và thảo luận với Sinh viên KU thông qua phương pháp làm việc nhóm và meeting trên Zoom.

- Thời gian: 24/9/2021-12/11/2021.  (4 buổi - Tháng 10 do Sinh viên KU thi học kì nên không tổ chức hội thảo)

- Đối tượng tham gia: 10 sinh viên của UDA. (Trong đó: 4 sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, 4 sinh viên  Khoa Sư Phạm và 2 sinh viên Khoa CNTP). 

2. Nội dung chương trình:

Dựa trên phương pháp PBL, sinh viên của 2 trường (mỗi trường 10 sv, chia vào 4 nhóm cùng làm việc) sẽ thảo luận và giải quyết 4 Problems ở Đà Nẵng và Seoul:

Topics
Based on UN SDGs (Sustainable Development Goals), students from DongA University and Korea University will find their own topics they are going to address. Topics covered include culture,education, environment, and human rights in Danang, Vietnam. During the first session, the vice director of the project will introduce UN SDGs to the students. Topics should be about any current social problem in Vietnam. Solutions need to be realistic, ones that university students can arrange and participate in.