Cuộc thi "Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018"

Cuộc thi "Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018" đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng nay ngày 05/06/2018 tại hội trường Edison.

Khoa Ngoại ngữ tham gia ngày hội ý nghĩa này với các bài nghiên cứu:

 1. An Investigation into the Effectiveness of Learning English Vocabulary in the Jewish Method for a group of first year English Majored Students
 2. An Investigation Into Difficulties of Speaking English Specialized in Hospitality Encountered by English major Junior and Senior students at Dong A University
 3. Challenges faced by English major students on Internship- Reality and Solutions

An Investigation into the Effectiveness of Learning English Vocabulary in the Jewish Method for a group of first year English Majored Students - Thực hiện bởi:

 1. Trần Châu Quốc Toàn NA14A1.2
 2. Nguyễn Thị Kim Hằng NA14A1.2
 3. Nguyễn Thị Thanh Trúc NA14A1.2

An Investigation Into Difficulties of Speaking English Specialized in Hospitality Encountered by English major Junior and Senior students at Dong A University - Thực hiện bởi:

 1. Phạm Văn Thu NA14A1.1
 2. Trần Thị Giang NA14A1.1
 3. Nguyễn Thị Thủy Tiên NA14A1.2

Xin chúc mừng các bạn đạt giải nhì báo cáo poster: 

 1. Nguyễn Thị Hồng Hà NA14A1.1
 2. Vũ Huỳnh Sam NA14A1.1
 3. Lê Mạnh Cường NA14A1.1

Với đề tài: Challenges faced by English major students on Internship- Reality and Solutions