HỘI THẢO KHOA HỌC, SEMINAR HỌC THUẬT

 

STT Hội thảo khoa học, Seminar học thuật Người chủ trì/Người tham gia Thời gian tổ chức
1 Using Vocaro.com to Increase Students’ Speaking Self-Study

Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàng Thị Hồng Thương
Trần Thị Quỳnh Như

11/2017
2 A New Method of Teaching Communicative English for Students at Dong A University Đỗ Thị Qúy
Lê Thị Huỳnh Lộc
Lê Thị Hoài Nam
12/2017
3 Burden Free Teaching: Technologies as Your Personal Assistant Lê Ngọc Trân Châu
Hoàng Thị Phương Thảo
Triệu Hoàng Giang
01/2018
4 Người Việt và Những thách thức khi học tiếng Nhật- giải pháp thực tiễn cho sinh viên UDA Trương Tấn Tiên
Nguyễn Thị Đoan Phương
03/2018
5 Creative Activities for Last Minutes of any Language Classes Nguyễn Thị Minh Thư
Trần Thị Phước Trang
Trương Tấn Tiên
03/2018
6 Some difficulties and suggestions for teaching pronunciation Trần Thị Quỳnh Như
Lê Thị Huỳnh Lộc
Mai Thị Kim Loan
03/2018
7 Ứng dụng công nghệ phần mềm để giảng dạy và cải thiện ngữ âm cho sinh viên Nguyễn Ngọc Hà
Trần Thị Phước Trang
Mai Thị Kim Loan
04/2018
8 Applying Peer Correction in Developing Speaking Skill of Non- English Major Students Hoàng Thị Huyền Nhi
Lê Thị Phương
Trần Thị Thu Hường
05/2018
9 Strategies for TOEIC tests Nguyễn Ngọc Hà
Lê Ngọc Trân Châu
Vương Hữu Vĩnh
05/2018
10 Common Grammatical Errors in Writing of English Major Students at Dong A University Trần Thị Hoài Nam
Hoàng Thị Hồng Thương
Trần Thị Thu Hường
12/2018
11 Project-based learning Hoàng Thị Huyền Nhi
Triệu Hoàng Giang
Lê Thị Phương
12/2018