Đề tài nghiên cứu khoa học - GV-CB

 

STT Tên đề tài Người chủ trì/Người tham gia Thời gian thực hiện
1 Common translation errors (Vietnamese - English) committed by the third-year English majors:a case at Dong Nai technology university ThS. Trần Thị Hoài Nam 10/2017
2 A Study on Trend towards Using English Accents of English Linguistics Major Students ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Lương Hồng Phúc (NA13A1.1)
Nguyễn Lê Gia Linh (NA13A1.2)
10/2017
3 An investigation into the semantic and syntactic features of collocations containing the word love in English and Vietnamese songs ThS. Lê Thị Huỳnh Lộc 02/2019
4 A Study Of Factive Assertive Predicates In English Versus Vietnamese ThS. Trần Thị Quỳnh Như 03/2019

 

Đề tài nghiên cứu khoa học - sinh viên

 

STT Tên đề tài Thể loại SV thực hiện Lớp/Khoa GV hướng dẫn
Năm 2018 - 2019
1 Factors affecting motivation in English learning of Non- English Major Sophomores at Dong A University Oral Nguyễn Đức Trung
Hà Tôn Tùng
Nguyễn Đỗ Vỹ
NA15A1.1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
2 An investigation into Oral presentation of English Major Freshment - some difficulties and all solutions Poster Nguyễn Thị Như Hảo
Nguyễn Thị Thu Hà
Phạm Thị Phương Thảo
NA15A1.1 ThS. Lê Thị Phương
3 A study on semantic factors used in English Jokes Poster Phạm Thị Anh NA15A1.2 ThS. Mai Thị Kim Loan
4 An investigation into the effectiveness of extensive reading on improving reading comprehension skill for First year English Major students at Dong A University Poster Võ Thị Như Ý
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Đinh Hoàng Vỹ
NA15A1.2 ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
Năm 2017 - 2018
1 Nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp học từ vựng theo cách của người Do Thái trên một nhóm sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Oral Trần Châu Quốc Toàn
Nguyễn Thị Kim Hằng
Nguyễn Thị Thanh Trúc
NA14A1.2 ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
2 Challenges faced by English major students on Intership - reality and Solutions Poster Vũ Huỳnh Sam
Nguyễn Thị Hồng Hà
Lê Mạnh Cường
NA14A1.1 ThS. Lê Ngọc Trân Châu
3 Nghiên cứu những khó khăn và giải pháp trong việc nói tiếng Anh chuyên ngành Du lịch - Khách sạn, Nhà hàng tại doanh nghiệp thực tập của sinh viên năm ba và năm cuối của trường Đại học Đông Á Poster Phạm Văn Thu
Trần Thị Giang
Nguyễn Thị Thủy Tiên
NA14A1.1
NA14A1.1
NA14A1.2
ThS. Đỗ Thị Quý
Năm 2016 - 2017
1 An Investigation into Grammar Self Study of English Major Students at Dong A University   Trần Thị Kim Chi
Nguyễn Đoàn Nguyên Đoan
Lê Hằng My
NA13A1.2 ThS. Lê Thị Phương
2 A Study on Trend towards Using English Accents of English Linguistics Major Students   Nguyễn Lương Hồng Phúc
Nguyễn Lê Gia Linh
NA13A1.2
NA13A1.1
ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
3 An Investigation into the Use of Slang in English movies for Teenagers   Trần Thị Hiền
Trịnh Thị Yến
Phạm Thị Hương Trúc
Lê Thị Bích Quỳnh
NA13A1.1 ThS. Trần Thị Phước Trang
4 An Investigation into the Reality and Solutions in English Speaking of English Major Freshmen at Dong A University   Đặng Thị Mỹ Trang
Huỳnh Hải Nhi
Phạm Thị Mỹ Ly
Đinh Thị Thanh Nhàn
NA13A1.1 ThS. Nguyễn Ngọc Hà
5 An investigation into tricks and traps usedin where questions of toeic listening part two   Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Thị Hiền
Lê Tấn Mạnh
Phạm Thị Kiều Oanh
  ThS. Nguyễn Thị Minh Thư