CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGÔN NGỮ VỚI THỦY THỦ ĐOÀN TÀU SÂN BAY USS THEODORE ROOSEVELT (CVN-71), HÒA KỲ VÀO CHIỀU NGÀY 07/03/2020