Quà tặng âm nhạc Chủ Nhật hàng tuần

Nhằm khởi đầu năm mới 2019 với nhiều động lực và sáng tạo, Khoa Ngoại ngữ sẽ có chương trình quà tặng âm nhạc vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần! 

Để mở đầu cho một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, chúng ta hãy cùng nghe bài hát Happy - Pharrell Williams !

Một số từ vựng và cấu  trúc đáng lưu ý trong bài:

  1. Sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ (n) : ánh sáng mặt trời, ánh nắng
  2. Balloon / bəˈlun / (n):khí cầu, quả bóng
  3. Without /wɪˈðaʊt/ ( pre.) : không có (ai/ cái gì) hoặc thiếu vắng( ai/ cái gì)
  4. Offense /əˈfens/ (n) : = offence :sự vi phạm hoặc sự tấn công, sự xúc phạm
  5. Wanna /wɑːnt/= want to (v) : muốn, muốn có, ước ao
  6. Truth /truːθ/ (n): sự thật
  7. Câu điều kiện loại 0 ( conditional sentences type 0)

If + S + V(s,es), S+ V(s,es) / câu mệnh lệnh

Điều kiện diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên

Example: Clap along if you feel like a room without a roof

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Đừng ngần ngại chia sẻ về trang của mình và bạn bè !