Thông điệp yêu thương qua "1.000 đóa hướng dương vì bệnh nhi ung thư"