Ngày hội việc làm 2018

Gần 2.000 vị trí việc làm đã sẵn sàng rồi các tân cử nhân, kỹ sư Đại học Đông Á ơi!!!

Các bạn đến và tham dự để tìm kiếm cơ hội cho bản thân nhé !!!