Lịch thi tốt nghiệp (Lý thuyết) - bậc ĐH hệ chính quy khóa 2014-2018 (Ngôn ngữ Anh, Điều dưỡng)

TT Ngành Lớp Môn thi Buổi thi Ngày thi Phòng thi
1 Ngôn ngữ Anh NA14A1.1
NA14A1.2
Speaking 13h30 15/06/2018 501
502
Listening 7h30 16/06/2018
Reading & Writing 9h30 16/06/2018
2 Điều dưỡng DD14A1.1
DD14A1.2
DD14A1.3
DD14A1.4
DD15B1.1
Lý thuyết tổng hợp 7h30 16/06/2018 505
506
507
508
510
3 Hội đồng thi tốt nghiệp Phòng dự phòng       504
Phòng hội đồng thi       320

* Ghi chú:

  • Thời gian thi: Buổi sáng từ 7h30; Buổi chiều từ 13h30
  • Sinh viên thực hiện mặc đồng phục và mang thẻ SV đầy đủ khi tham gia thi.