Hội thảo quốc tế về "Cảnh quan trong văn hóa du lịch", tại trường ĐH Đông Á năm 2018

Thời gian: 7h30-11h30, ngày 4 tháng 9 năm 2018 (thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường Edison, trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng

Mục đích

  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa trong xu thế phát triển du lịch bền vững cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Du lịch của trường đại học Đông Á ( và các SV các ngành khác tham gia theo nguyện vọng) 
  • Trao đổi về tính khoa học và tính tất yếu trong mối tương quan chặt chẽ giữa văn hóa và du lịch  nhằm khai thác có hiệu quả chúng.

Diễn giả nước ngoài

  • Giáo sư Lê Hữu Khóa, Giám đốc Ban Cao học Châu Á, Đại học Charles de Gaulle.Lille 3.CH Pháp
  • Giáo sư Jaques Barou, Giám đốc Viện nghiên cứu CNRS.CH Pháp
  • Manon Marie Binet, Trường Đại học Charles de de Gaulle.Lille
  • ...